Thiết kế: 2016

Thi công : CHÌA KHÓA TRAO TAY

Khởi công: tháng 02/2017

Bàn giao: 07/2017

 


X